Historie

Tiden var en anden i 1953 da Carl Edward Matthes købte ejendommen på Grenåvej i Løgten og indrettede bolig og værksted.

Dengang var det stadig muligt for små fabrikanter at drive en rentabel virksomhed. Blot 2-5 ansatte og provisionslønnede sælgere, der skulle sørge for salget til møbelhandlerne i hele Danmark. Heldigt var det, at der kun 50 m fra fabrikken lå en snedkervirksomhed ejet af Sven Hansen.

Her blev stellene fremstillet og blev hentet på en håndskubbet transportvogn. Ofte af sønnerne, for det var helt almindligt at børn skulle hjælpe til.

Løgten var dengang en lille landsby, hvor der stort set kun var huse langs hovedvejen og langs sidevejene til Vorre og Hjelmager. Der var alligevel 2 købmænd, slagter, boghandler, ostebutik, skotøjshandler, manufakturhandler, foderstofsforretning, isenkræmmer, banker, karetmager, cykelhandler, barber, damefrisør, blomsterbutik, 2 smedeværksteder, 2 autoværksteder, grønthandler, 2 murerfirmaer, 2 tømrerfirmaer, kro,  vognmænd, 2 øldepoter, pottemager, brødfabrik, billedskærerværksted, 7 klasset skole med 1 spor som også modtog elever fra Segalt, Skødstrup og oplandet. Desuden var der en station med posthus og godsforsendelse.